Chào Tái Ngộ Nàng Thu

Nàng là ai, từ đâu nàng tới
khiến hoa rơi và lá chuyển màu
để thi nhân mặc khách đua nhau

họa lên giấy vần thơ nốt nhạc…

Ngày đầu Thu 2014

HTNBB

Chào Tái Ngộ Nàng Thu

Flaggstaff, AZ (Sept. 2014)

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s