Sầu Chiến Chinh *

Chén rượu Bồ Đào, men rượu vương
Tỳ Bà đã khảy giục lên đường
Ta say trong trận đừng cười nhé
Mấy đời chinh chiến được hồi hương?

* Dịch từ bài Lương Châu Từ của Vương Hàn

HTNBB

***


Lương Châu Từ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm, tì bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Vương Hàn

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s