Thành Sầu

Người xưa đối mặt với cái buồn cái bi, đã viết: “Dục phá thành sầu, tu dụng tửu…”.
Hoài niệm về quá khứ, người xưa ngâm: “Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu”.
Nhớ thương hình ảnh một thời, người xưa “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”…

… “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”…

Đập kính xưa để tìm bóng ai? Bóng của người mẹ hiền đã mất, bóng của người tình đã đi không trở lại, hay bóng của chính mình ngày hôm qua? Và cho dù tìm được bóng hình ai, thì tâm hồn nàng cũng bị vây hãm trong Thành Sầu.

Tâm Vô Lệ

. . .

Thức trọn đêm dài, có ai hay?
Ngàn chung rượu cạn, vẫn chưa say!
Dục phá thành sầu, tu dụng tửu…”
Sầu này sao phá, phá sao đây?

Thức trọn đêm dài, nhớ đến ai?
Đàn bên biển vắng, cảnh liêu trai!
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng…”
Bóng người sao lấy, lấy sao đây?

Thức trọn đêm dài, thức làm chi?
Canh khuya thăm thẳm, lệ hoen mi!
Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu...”
Đọc vần thơ cổ, khóc biệt ly!

HTNBB
Oct. 2001

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s