Tôi Sợ Anh Yêu *

Thương cá anh không thả biển khơi
Cớ sao đem bỏ vào bồn chơi
Mê chim không trả chim về núi
Mà lại lồng son nhốt cả đời
Chó nào anh thích ẳm khắp nơi
Lúc thì xiềng xích đến lệ rơi
Nên tôi, tôi sợ nghe anh nói
Hai tiếng “Yêu Em” đến rụng rời!

(* Chuyển dịch từ bài J ai peur de t’aimer của Bò Hoang)

HTNBB
2002

* * *

J ai peur de t’aimer

Tu dis que tu aimes les poissons.
Et tu les mets dans un bocal.
Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage.
Tu dis que tu aimes les chiens et tu les tiens en laisses.
C’est pourquoi j ai peur Quand tu dis que tu m aimes.

Bò Hoang

* * *

Translated by Google Translate:

You say you love fish.
And you put them in a jar .
You say you love birds and you put them in a cage.
You say you love dogs and you hold them in leashes.
That’s why I ‘m afraid when you say you love me.

Tôi Sợ Anh Yêu

Wildlife at Salton Sea (Feb. 1, 2015)

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s