Tại Sao Con Gái Lấy Chồng?

Gái Nam:

Mèn đéc! Mí ông hỏi như không
con gái lớn lên phải lấy chồng
có chồng, chồng cày ba bốn job
đem tiền dzìa cho dzợ đi shop

Gái Trung:

Ôi chao! Mấy en hỏi răng ri
gái lớn lấy chồng có lạ chi?
không chồng em biết đì ai hỉ
để thương để hờn giận đôi khi

Gái Bắc:

Ối giời! Các bác hỏi lạ chưa
trời sinh ra gái để trai cua
cưới rồi đem về thờ như chúa
bởi lẽ đàn bà oai hơn vua

HTNBB

weddingflowers

Advertisements

6 responses to “Tại Sao Con Gái Lấy Chồng?

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s