Vệt Nắng – Orange Sunset

Khen ai khéo vẽ bức tranh này
Dùng nắng làm màu hay thật hay
Vài vệt nghiêng nghiêng trong mắt tím
Khiến lòng say đắm hồn ngây ngây

Vệt Nắng

Vệt Nắng

In response to The Daily Post’s Weekly Photo Challenge – Orange

Entry 2: Sunset on Highway 18, CA

Photographed on November 27, 2014 at 5:54 PM

HTNBB
08Mar015

6 responses to “Vệt Nắng – Orange Sunset

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s