Bốn Mươi Năm

Bốn mươi năm bỏ quê hương
Bốn mươi năm vẫn còn vương nỗi buồn
Bốn mươi năm xa cội nguồn
Bốn mươi năm chẵn, lệ tuôn lẻ dòng

HTNBB
29Mar015

Bốn Mươi Năm

Advertisements

8 responses to “Bốn Mươi Năm

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s