45th Parallel – Vĩ Tuyến 45

Chụp được tấm bảng này trên I-5 North Bound, trên đường đến thăm Wooden Shoe Tulip Farm, vừa qua khỏi Salem, thủ phủ của Oregon. Địa điểm này nằm ngay trên vĩ tuyến số 45, là trung điểm từ Đường Xích Đạo đến Bắc Cực.

which way 45th parallel

On I-5 in Oregon

Photographed on April 08, 2015

Theme – Chủ Đề
Which Way – Đi Đâu Đây

In response to Cee’s Which Way Photo Challenge: 2015

45th Parallel – Vĩ Tuyến 45

Advertisements

6 responses to “45th Parallel – Vĩ Tuyến 45

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s