Thà Say Với Rượu Vui Cùng Nguyệt

Có tình đôi lúc cũng như không
Tình đến tình đi mãi ngóng trông
Thà say với rượu vui cùng nguyệt
Xong!

HTNBB
23Mar015

Thà Say Với Rượu

Advertisements

2 responses to “Thà Say Với Rượu Vui Cùng Nguyệt

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s