Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Photo Challenge’s Theme: Intricate
Chủ Đề: Phức Tạp

In response to The Daily Post’s Weekly Photo Challenge – Intricate

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, France
Strasbourg Cathedral is a Roman Catholic cathedral in Strasbourg, France, and is an outstanding Gothic architecture style (pointed arch). It was completed in 1439 (1176 – 1439) and was the world’s tallest building for 227 years (from 1647 to 1874).

Nhà Thờ Đức Bà tại Strasbourg, Pháp
Nhà thờ này được kiến trúc theo kiểu Gothic, kiểu vòm tròn nhọn (vòm tròn hai bên và nhọn ở trên đầu), được điêu khắc chạm trổ thật công phu phức tạp, bắt đầu xây vào năm 1176 và hoàn tất vào năm 1439. Đây cũng là một kiến trúc được xem là cao nhất thế giới liên tục trong vòng 227 năm kể từ năm 1647 đến 1874).

Photographed on May 10, 2003 at Strasbourg, France

 

2 responses to “Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s