Gió

Ào ào cây cối ngã nghiêng
Cuốn đi tất cả muộn phiền trần gian
Sống đời một kẻ ngang tàng
Thổi bay vạn vật chẳng màng thế nhân.

HTNBB
17May015

Gió

Advertisements

One response to “Gió

  1. Pingback: Món Quà… Thơ | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey·

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s