Dấu Chân Trên Cát

tình đôi ta
như dấu chân
in trên cát
dấu hằn sâu
mà tan mau…

our love
as footprints
in the sand
deeply imbedded
yet quickly washed away…

HTNBB
02June015

Dấu Chân Trên Cát

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s