Canh Bạc Tình

Đỏ đen một kiếp nhân sinh
Vui buồn chỉ một cuộc tình mà thôi
Rượu nồng uống mãi cũng vơi
Tình nồng liệu có suốt đời hay không?
Buông thuyền lơ lửng giữa dòng
Chỉ mong một bến nước trong gởi mình
Đặt lên canh bạc chữ Tình
Thắng thua cũng mặc, nhân sinh vô thường.

HTNBB
02Oct015

Canh Bạc Tình

Buông Thuyền – Photo by BB

Advertisements

12 responses to “Canh Bạc Tình

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s