Chút Hương Thừa

Chiều nghiêng nắng nhuộm vàng sóng biển
Gió vi vu hát tiễn người thương
Thoảng đâu một chút dư hương
Quyện vào cát trắng vấn vương dã tràng.

HTNBB
24Oct015

Chút Hương Thừa

Chút Hương Thừa – Photo by BB

Advertisements

2 responses to “Chút Hương Thừa

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s