Môi Đắng

Cảm xúc đến từ lời tán gẫu về rượu trong bài Đêm Nay với anh quê hương. 😛
. . .

Nâng chén rượu cay, uống bờ môi đắng
Sầu đi hoang lạc trong mắt nâu buồn
Biến thành mưa lệ tràn lên bầu ngọc
Nhấp men tình… Ôi! Mặn rát đời nhau.

HTNBB
05Nov015

Môi Đắng

Cánh Môi – Photo by BB

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s