Cún Bơ Biểu Diễn Nhảy Ghế (Video)

Trước khi được ăn Bơ phải biểu diễn nhiều trò lắm, trong đó có màn Nhảy Ghế.

Advertisements

6 responses to “Cún Bơ Biểu Diễn Nhảy Ghế (Video)

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s