Thiệp Tết Bính Thân 2016

Chúc Mừng Xuân Mới!
Happy Lunar New Year! Year of the Monkey.

Thiệp Tết 2016 - Mai Vàng

 Thiệp Tết 2016 - Bính Thân

Thiệp Tết 2016 - Anh Đào Hồng Thiệp Tết 2016 - Kỳ Lân

Thiệp Tết 2016 - Anh Đào Đỏ

Kính biếu quý vị mấy tấm thiệp Tết (xin tùy nghi sử dụng).

HTNBB
06Feb016

Advertisements

5 responses to “Thiệp Tết Bính Thân 2016

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s