Khiến Cho…

Tiếp bài Khiến Cho của anh Nguyễn Sỹ Đào.
. . .

Nhớ ai dạ cứ nao nao
Tiếc thời e ấp trao nhau cánh chuồn
Quay lưng người đã xa nguồn
Khiến cho mưa vẫn mãi tuôn trong lòng

Một mình lẻ bóng bên song
Khiến cho ngõ trúc buồn trông dáng đào
Sương khuya che ánh trăng sao
Thương đôi mắt lệ hôm nào biệt ly

Quê người một dáng sầu bi
Bến xưa còn đó, đò đi chẳng về
Khiến cho đông lạnh não nề
Chớm xuân mà cánh hoa lê đã tàn.

HTNBB
20Mar016
(Ngày Đầu Xuân)

Khiến Cho...

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s