Lưu Luyến Nắng Thu

Gió thu nhè nhẹ hôn làn tóc
Lưu luyến nắng thu chẳng muốn rời
Vội vội viết bài thơ con cóc
Lạc vần sai điệu giễu thu chơi!

HTNBB
22Oct016

Lưu Luyến Nắng Thu

Advertisements

6 responses to “Lưu Luyến Nắng Thu

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s