Trung Thu Tứ Tuyệt

Trung Thu than thở thiếu tiền tiêu
Thao thức trách trời thật trớ trêu
Thờ thẩn thưởng trăng thay thế tửu
Tròn trăng tháng tám tựa tranh thêu.

Happy Lantern Season! 😉

HTNBB
03Oct017

Advertisements

2 responses to “Trung Thu Tứ Tuyệt

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s