Chờ Thu

Thu ơi, ai nhuộm lá thu vàng?” (*)
Ta đợi ta chờ thu chẳng sang
Phẳng lặng hồ thu không sóng gợn
Tình thu dào dạt cũng phai tàn.

HTNBB
01Nov019

(*) Thơ Nguyễn Vỹ

Nhà thơ Nguyễn Vỹ, cũng là tác giả của Tuấn, Chàng Trai Nước Việt, trong tạp chí Phổ Thông số 18 ấn hành tháng 8 năm 1959 đã mở ra trang Tao Đàn Phổ Thông cho độc giả họa thơ. Để mở đầu, ông đã xướng ra câu thơ: “Thu ơi, ai nhuộm lá thu vàng?” với đề tài là Nam Thu Hòa Khúc (nói về mùa thu ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ). Ông yêu cầu mọi người lấy vần “Vàng” làm vần chính của câu đầu hoặc có thể lấy nguyên cả câu xướng làm câu đầu. Sau đó đã có cả trăm bài thơ họa được gởi vào tòa soạn. Và từ đó câu thơ “Thu ơi, ai nhuộm lá thu vàng?” được rất nhiều người yêu thơ biết đến.

HTNBB
01Nov019

4 responses to “Chờ Thu

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s