Tưởng Niệm

Người nằm đó dưới ba thước đất
Biệt âm dương, buồn ngất trời cao
Nhớ thương mắt lệ tuôn trào
Hương hoa thoang thoảng quyện vào nơi đâu
Lòng đất lạnh huyệt sâu an nghỉ
Đã một thời thỏa chí tang bồng
Làm trai trả nợ núi sông
Mộ bia trắng khắc ghi công ngàn đời.

HTNBB
25May020
(Memorial Day 2020)

 

5 responses to “Tưởng Niệm

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s