Ngao Du Sơn Thủy – Around The World

Nơi đây, bạn sẽ cùng tôi  đến viếng thăm những thắng cảnh ở Hoa Kỳ và một vài nơi trên thế giới qua hình ảnh và vài dòng giới thiệu ngắn gọn để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cho những chuyến đi kế tiếp. Mời bạn nhớ ghé vào thường xuyên nhé.

#

A

B

C

D/Đ

E

F

G

H

K

L

M

N

R

S

T

V

W

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s